Privacyverklaring

Privacyverklaring NationaleAutolease

Als (potentiele) klant van NationaleAutolease stellen wij u op de hoogte van de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wanneer u onze website bezoekt en/of via e-mailverkeer, aanvraag- en contactformulieren verstuurd verzamelen wij automatisch gegevens van u. Deze informatie is noodzakelijk om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen en ter beoordeling van risico’s en voor het opmaken van een overeenkomst.

Langs deze weg stellen wij u op de hoogte van de belangrijkste punten waarmee wij tijdens de aanvraag en het tot stand komen van de overeenkomst, gedurende de looptijd van de overeenkomst omgaan met uw persoonsgegevens. Wij respecteren en waarborgen uw privacy door het naleven van de Algemene Verordening Gedragsbescherming.

Gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het geven van informatie over producten en diensten van NationaleAutolease en van de met haar samenwerkende partijen.

NationaleAutolease verwerkt uw informatie voor onderstaande doeleinden;

 • Banken
 • Leasemaatschappijen
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Financieringsmaatschappijen

Uw gegevens zijn bedoeld ter beoordeling van de door ons aangeboden diensten en het laten afwikkelen van betalingsverkeer.

Via het formulier  offerte aanvraag, op de website van NationaleAutolease, kunt u een aanvraag aanbieden of informatie aanvragen omtrent een door u uitgekozen object. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens;

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KVK nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Merk en type auto
 • Bouwjaar auto
 • Kenteken auto
 • Aanschafwaarde auto
 • Looptijd van de overeenkomst
 • Leasebedrag
 • Slottermijn
 • Leasetermijn van de overeenkomst

KVK verrijking

NationaleAutolease maakt gebruik van KVK-verrijking. Wanneer u uw KVK-nummer invult op het aanvraagformulier via de website worden automatische alle gegevens behorende bij het door u ingevulde KVK-nummer opgehaald. Dit gebeurt als service om het invullen van een aanvraagformulier makkelijker en sneller te laten verlopen.

Doeleinden

Bovenstaande informatie is nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Uw persoonsgegevens worden voor een aanbieding of contractaanvraag aan wederpartijen ter beschikking gesteld. Wij bewaren deze informatie tot het moment dat wij tot een overeenkomst zijn gekomen of een annulering van u hebben ontvangen en aansluitend daarop de looptijd van de overeenkomst of een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijnen kunnen wij belangrijke informatie over uw overeenkomst met u delen. NationaleAutolease werkt met AFM geregistreerde financieringsmaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen waar AVG verwerkingsovereenkomsten voor zijn opgesteld om uw privacy te waarborgen. NationaleAutolease is uitsluitend verantwoordelijk voor haar eigen verwerking van persoonsgegevens.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden die geen verwerker, wederpartij, dochtermaatschappij of anderszins gerelateerd zijn aan NationaleAutolease.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door ons minimaal gedurende de looptijd van een overeenkomst bewaard. Dit om de wettelijke zorgplicht goed uit te kunnen voeren. Wanneer uw financieringsaanvraag niet leidt tot een overeenkomst worden de door u aangeleverde persoonsgegevens 1 jaar door NationaleAutolease bewaard. Wanneer wij constateren dat uw gegevens zijn verouderd zijn zullen wij deze eveneens verwijderen. Tevens kunt u zelf verzoeken om uw gegevens te verwijderen.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens te verlenen die NationaleAutolease heeft verwerkt. Wij zullen u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een overzicht van uw persoonsgegevens doen toekomen.

Wanneer u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten kunt u ons verzoeken deze te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Vraag voor een verzoek of klacht ons klachtenformulier Persoonsgegevens aan. Zend hierbij zoveel mogelijk informatie mee omtrent uw klacht.

Cookie-gebruik

NationaleAutolease maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen na het bezoeken van onze website. Op deze manier kunnen wij onze website beter en sneller laten functioneren. Wij kunnen gegevens betreffende uw gebruik van onze website verzamelen. Door gebruik te maken van cookies kunnen wij onze website beter aan uw eisen laten voldoen. Geen van deze cookies bevat persoonsgegevens of tot een persoon herleidbare gegevens. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. U moet er rekening mee houden dat het uitschakelen van de cookies kan leiden tot een minder goede verwerking van de website. Tevens maakt NationaleAutolease gebruik van Social Media cookies. Deze cookies werken door middel  van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Dit kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook.

Google Analytics

NationaleAutolease maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-tool van Google. Deze dienst wordt gebruikt om rapportages te verkrijgen over de bezoekers van onze website en het gebruik van de website. Door deze analyses maken wij onze website gebruiksvriendelijker en voeren wij constante verbeteringen door. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt gemaskeerd en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Google Adwords

NationaleAutolease adverteert via Google Adwords campagnes. Om u alleen de voor u relevante advertenties te tonen wordt er gebruik gemaakt van cookies. Tevens wordt de conversie gemeten met behulp van deze campagnes.

Websites van derden

Deze Privacyverklaring NationaleAutolease is niet van toepassing op websites van derden die via de website van NationaleAutolease.nl (via links of anderszins) kunnen worden bezocht.

Beveiliging

NationaleAutolease neemt de bescherming van uw persoonsgegevens erg serieus. Wij hebben alle passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en zo uw persoonsgegevens veilig te stellen.

Slotbepaling

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring van NationaleAutolease of de wijze waarop NationaleAutolease uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer 035 523 7734 of per mail [email protected]. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten dan kunt u dit ook aan ons doorgeven via bovenstaand mailadres of telefoonnummer.

Aanpassingen Privacyverklaring en Cookieverklaring

NationaleAutolease behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy- en Cookieverklaring. Voor de laatste versie verwijzen wij u naar de website Nationale Autolease. Zo bent u altijd op de hoogte van wijzigingen.

Omhoog