Financial lease bij Nationale Autolease

7 manieren om bijtelling op een bestelauto te voorkomen.

Voor veel ondernemers is het maken van een sluitende rittenregistratie heel bewerkelijk. Om geen bijtelling doorbelast te krijgen is het uitgangspunt dat er minder dan 500 km per jaar privé wordt gereden. De bijtelling voor bestelauto’s kent andere fiscale voordelen dan personenauto’s. Wanneer je als ondernemer een bestelauto koopt en een Financial Lease afsluit, zijn de fiscale voordelen nog groter.

De grondslag voor de bijtelling van een bestelauto is net als bij personenauto’s de catalogusprijs. De catalogusprijs is de prijs inclusief BTW en BPM, de BTW zal in veel gevallen teruggevraagd worden en voor de BPM is een vrijstelling van toepassing op bestelauto’s.

Met deze uitzonderingregels betaal je geen bijtelling op je bestelauto.

  1. Kilometeradministratie
  2. Verklaring geen privégebruik
  3. Gebruik buitenwerktijd niet mogelijk
  4. Verbod privégebruik
  5. Alleen geschikt voor vervoer van goederen
  6. Doorlopend afwisselend gebruik
  7. Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik

Kilometeradministratie

Bij bestelauto’s kan voorkomen worden dat er bijtelling wordt gerekend door een sluitende kilometeradministratie bij te houden. Op jaarbasis mag er 500 kilometer privé met de bestelauto worden gereden.

Verklaring geen privégebruik

Wanneer de bestelauto ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer dan kan er bij de belastingdienst een “Verklaring geen gebruik privé gebruik auto” worden aangevraagd. Hiermee is de werkgever gedekt. De werknemer moet zelf alsnog een goed sluitende kilometeradministratie bijhouden.

Gebruik buitenwerktijd niet mogelijk

Als er aangetoond kan worden dat de bestelauto buiten werktijd niet gebruikt kan worden, omdat de bestelauto na werktijd op een bedrijfsterrein staat, kan bijtelling voorkomen worden.

Verbod privégebruik

Werkgever en werknemer komen schriftelijk overeen dat privégebruik niet is toegestaan. In deze schriftelijke overeenkomst moet ook een sanctie staan opgenomen bij overtreding

Alleen geschikt voor vervoer van goederen

Wanneer de bestelauto alleen geschikt is voor vervoer van goederen ie er eveneens geen bijtelling van toepassing. Dan moet je denken aan zeer hoge of lange bedrijfswagens die niet op een normale parkeerplaats kunnen staan en waar de bijrijdersstoelen verwijderd zijn.

Doorlopend afwisselend gebruik

Voorwaarden voor deze regeling is afwisselend gebruik van de bestelauto door meerdere werknemers. De bijtelling kan voor € 300,00 per bestelauto worden afgekocht. Een bedrijf heeft bijvoorbeeld 8 schilders in dienst en 6 verschillende bestelauto’s.

Door de aard van het werk is het mogelijk dat de bestelauto afwisselend wordt gebruikt. Bij een klus worden de bestelauto’s willekeurig gebruikt. Deze regeling is niet toepasbaar wanneer een bedrijf twee werknemers heeft en beide een bestelauto ter beschikking en de werknemers besluiten de bestelauto’s dagelijks met elkaar te ruilen.

Het afkopen is een zeer aantrekkelijke regeling gezien het feit het bedrag relatief laag is en de werknemers geen tijdrovende kilometeradministratie hoeven bij te houden.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik

Wordt een bestelauto 100% zakelijk gebruikt dan kan de eigenaar van het bedrijf een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik aanvragen. Ook dan is er geen kilometeradministratie nodig. Lees hier hoe je deze verklaring aanvraagt.

Ter info: Woon-werk kilometers worden ook voor bestelauto’s aangemerkt als zakelijke kilometers.

Geen bijtelling betalen op je bestelauto?

Rittenregistratie bijhouden is dus niet altijd nodig om geen bijtelling te betalen over je bestelauto.

Kies als ondernemer de beste uitzonderingsregel  uit om de bijtelling van een bestelauto te voorkomen.

Gerelateerde Blog items

Omhoog